Cele i metody szkoleń językowych BELT

Naszym podstawowym celem jest umożliwienie pracownikom firm i instytucji szybkiego i skutecznego osiągnięcia przez nich kompetencji językowej będącej warunkiem swobodnego i czynnego posługiwania się językiem obcym w życiu zawodowym i prywatnym.

Jak uczymy

Nauczanie prowadzone jest głównie w oparciu o metodę komunikatywną, rozwijającą umiejętność swobodnego i celowego porozumiewania się. Jej zaletą jest aktywne wykorzystanie czasu zajęć przez każdego słuchacza dzięki pracy w parach lub małych grupach.

Ważnym elementem naszych programów są konwersacje, dyskusje, odgrywanie scenek czy studium przypadku. Praca na zajęciach jest zwykle uzupełniana indywidualną pracą słuchaczy w domu.

Używany w szkole BELT system nauczania promuje czynne posługiwanie się językiem obcym na zajęciach, wspólne rozwiązywanie zadań, wymianę informacji między słuchaczami oraz nauczycielem. Dzięki temu zajęcia są interesujące i czas maksymalnie wykorzystany. Wraz z postępami w nauce wzrasta także zaufanie słuchaczy do swoich umiejętności, co jest podstawą kompetencji językowej.

Nasze metody

Stosowanie metody komunikatywnej nie przesłania jednak innych potrzeb językowych słuchaczy. Program kursów koncentruje się na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich sytuacjach zawodowych i życiowych i obejmuje rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych:

  • mówienia
  • rozumienia ze słuchu
  • czytania
  • pisania

oraz poznawanie różnych aspektów języka:

  • słownictwa
  • gramatyki
  • wymowy.

Programy szkoleniowe

Program szkolenia zawsze uwzględnia potrzeby językowe słuchaczy. Na kursach języka ogólnego tematyka zajęć jest bardzo szeroka i obejmuje większość możliwych sytuacji życiowych i zawodowych. Szkolenia specjalistyczne rozwijają słownictwo i umiejętności językowe potrzebne danej grupie zawodowej i zgodne z jej profilem działalności.

W realizacji programów szkoła BELT wykorzystuje zarówno specjalistyczne materiały renomowanych wydawnictw brytyjskich, amerykańskich, niemieckich, francuskich, włoskich oraz szwajcarskich, jak i własne, tworzone specjalnie na potrzeby klienta korporacyjnego.

Dobór pomocy dydaktycznych jest zawsze dostosowany do potrzeb i wymagań słuchaczy, profilu kursu oraz intensywności szkolenia.

Skontaktuj się z nami!

Share This