Eurospeak

Program szkolenia językowego Eurospeak przeznaczony jest dla osób zajmujących się problematyką europejską, a także osób odpowiedzialnych za pozyskanie funduszy unijnych. Jego celem jestpodniesienie ogólnej znajomości języka angielskiego połączone z doskonaleniem umiejętności językowych związanych z integracją europejską.

Szkolenie Eurospeak może obejmować takie zagadnienia jak:

  • historia UE
  • struktury, instytucje i procedury organizacyjne UE
  • prawo unijne
  • instytucje finansowe Unii Europejskiej
  • fundusze strukturalne – kryteria i procedury
  • polityka społeczna Unii
  • rynek pracy w UE
  • Grupa docelowa: średnia i wyższa kadra menedżerska, pracownicy administracji państwowej i samorządowej
  • Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe
  • Poziomy zaawansowania: B1, B2, C1, C2

Skontaktuj się z nami!

Share This