Szkolenie „Firma na globalnym rynku”

Jest to cykl szkoleń modułowych obejmujących doskonalenie kompetencji językowej w zakresie Business English oraz rozwijanie umiejętności funkcjonowania w różnych kontekstach kulturowych (intercultural competencies).

Szkolenie z zakresu Business English obejmuje doskonalenie takich umiejętności jak:

 • komunikacji bezpośrednie (face to face), emailowej i telefonicznej
 • udziału w spotkaniach i negocjacjachredagowania dokumentów
 • posługiwanie się rejestrem językowym i funkcjami językowymi
 • opisu produktów i przygotowania ofert
 • prezentacji produktów i usług
 • prezentacji kanałów dystrybucji.

Szkolenie międzykulturowe obejmuje:

 • rozwijanie kompetencji międzykulturowe
 • rozwijania umiejętności budowanie relacji biznesowych w różnych kontekstach kulturowych
 • etykietę i modele zachowania w świecie biznesu
 • różnice kulturowe między Europą, Azją, Ameryką i Bliskim Wschodem.

Ponadto szkolenie obejmuje etapy budowania relacji biznesowych w różnych kontekstach kulturowych:

 • nawiązanie kontaktu
 • prezentację oferty i negocjacje
 • zawieranie umów
 • długofalową współpracę.

Grupa docelowa: kadra menedżerska, specjaliści z różnych branż

Formy zajęć: zajęcia grupowe i indywidualne

Poziomy: B2, C1, C2

 • Liczba godzin szkolenia dziennie w jednym module od 4 do 8
 • liczba modułów i dni szkoleniowych do ustalenia w zależności od potrzeb

Skontaktuj się z nami!

Share This