Język obcy w pracy biurowej

Program szkolenia językowego w pracy biurowej został stworzony specjalnie dla personelu biurowego i pracowników recepcji, obejmuje naukę praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas pracy w nowoczesnym biurze:

  • prowadzenie rozmów telefonicznych
  • sporządzanie notatek
  • przyjmowanie gości w firmie
  • korzystanie z poczty elektronicznej

Nauka gramatyki ograniczona jest do niezbędnego minimum. Szkolenie językowe adresowane jest do szerokiego spektrum firm i instytucji.

Grupa docelowa: pracownicy biurowi

Forma zajęć: grupowe i indywidualne

Poziomy zaawansowania: A1, A2, B1, B2.

Skontaktuj się z nami!

Share This