Szkolenia językowe typu Business

Program szkoleń językowych typu Business polega na nauce języka specjalistycznego, obejmującego zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy.

Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak:

 • koniunktura
 • giełda
 • koszty
 • podatki
 • bankowość
 • reklama
 • opis stanowiska pracy
 • struktura firmy i zarządzanie
 • prowadzenie negocjacji
 • prezentacje
 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • korespondencja handlowa (listy, poczta elektroniczna, faksy, sprawozdania)
 • uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach
 • używanie języka w sytuacjach konfliktowych.

Możliwe jest także przygotowanie słuchaczy do honorowanego w ponad 80 krajach egzaminu LCCI – London Chamber of Commerce and Industry.

Grupą docelową, do której adresowane są szkolenia typu Business jest średnia i wyższa kadra menedżerska oraz specjaliści z różnych branż.

Zajęcia mogą odbywać się w formie zajęć grupowych, zajęć indywidualnych oraz seminariów specjalistycznych.

Egzaminy językowe

W przypadku szkoleń z języka angielskiego, programy typu Business mogą kończyć się uzyskaniem powszechnie uznanego na świecie świadectwa językowego Business English Certificate.

Egzaminy BEC są organizowane na 3 poziomach:

Preliminary BEC – B1

 • BEC Vantage – B2
 • BEC Higher – C1

Skontaktuj się z nami!

Share This