Szkolenia językowe Executive

Program przeznaczony dla wyższej kadry menedżerskiej, urzędników wyższego szczebla administracji państwowej i polityków, prawników, pracowników instytucji międzynarodowych, itp. Program ten jest każdorazowo w pełni dostosowywany do wymagań słuchaczy i może obejmować takie zagadnienia jak:

  • swoboda i komunikatywność w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim w sytuacjach takich jak prowadzenie negocjacji i spotkań
  • podnoszenie pewności i płynności językowej podczas prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych
  • sprawne i bezstresowe prowadzenie rozmów telefonicznych w języku angielskim lub niemieckim
  • kierowanie zespołem
  • motywacja pracowników
  • znajomość różnic kulturowych występujących w kontaktach międzynarodowych
  • podnoszenie sprawności językowej w kształtowaniu wizerunku organizacji
  • znajomość specjalistycznego słownictwa w różnych zakresach kompetencji językowej
  • style komunikowania się w sytuacji konfliktu i sporu

Szkolenia Executive bardzo dobrze łączą się ze szkoleniami językowymi w szkołach za granicą.

Grupa docelowa: wyższa kadra menedżerska

Forma zajęć: Zajęcia indywidualne lub w małych, starannie dobranych grupach (do 4 osób)

Poziomy: wszystkie poziomy zaawansowania

Skontaktuj się z nami!

Share This