Szkolenia z języka ogólnego

Program szkoleń z języka ogólnego obejmuje koncentruje się na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym we wszystkich sytuacjach zawodowych i życiowych.

Program szkolenia obejmuje:

1. ćwiczenie wszystkich sprawności językowych:

 • mówienia
 • rozumienia ze słuchu
 • czytania
 • pisania

2. poznawanie różnych aspektów języka:

 • słownictwa
 • gramatyki
 • wymowy

Program szkolenia uwzględnia zarówno potrzeby językowe, jak i możliwości czasowe uczestników. Na kursie szczególny nacisk jest położony na swobodę komunikowania się oraz płynność mówienia i poprawność językową. Tematyka szkolenia może być poszerzona o zagadnienia związane z pracą zawodową słuchaczy.

Rekomendowana ilość godzin lekcyjnych potrzebnych do opanowania materiału na każdym z poziomów nauczania wynosi 100-120. Istnieje możliwość prowadzenia krótszych szkoleń modułowych.

Programy General English i Deutsch als Fremdschprache mogą kończyć się uzyskaniem powszechnie uznawanych na świecie certyfikatów:

 • ZD – B1
 • FCE, ZD Plus – B2
 • CAE, Zertifikat C1 – C1
 • CPE, ZOP, KDS – C2
 • IELTS (International English Language Testing System)

Grupa docelowa: pracownicy, średnia kadra menedżerska, specjaliści z różnych branż

Formy zajęć: zajęcia grupowe i indywidualne

Poziomy: wszystkie poziomy zaawansowania

Skontaktuj się z nami!

Share This