Szkolenia językowe dla firm i instytucji

Od 1997 roku — poprzednio jako część brytyjskiej sieci szkół Bell International — szkoła BELT w Szczecinie prowadzi szkolenia językowe dla firm i instytucji. Naszą misją jest budowanie kompetencji językowej pracowników w celu ułatwienia naszym klientom osiągnięcia założonych celów biznesowych, zwiększenia skuteczności działania, przyśpieszenia rozwoju i umożliwienia ekspansji na nowe rynki.

Skuteczna i efektywna organizacja szkolenia językowego

Klientom instytucjonalnym oferujemy BELT Corporate Package — pakiet usług zapewniających kompleksową organizację szkolenia. Zajmujemy się wszystkimi aspektami szkolenia i zapewniamy pełną obsługę na wszystkich etapach — od pierwszego kontaktu klienta z przedstawicielem szkoły, poprzez realizację wybranego programu, nadzór akademicki i administracyjny i otrzymanie świadectw i raportu końcowego. W ten sposób nasi klienci otrzymują gwarancję skuteczności i finansowej efektywności szkoleń.

Zaczynamy od potrzeb klientów

Każdy program szkoleniowy jest indywidualnie dostosowywany do wymagań i oczekiwań klienta. Punktem wyjścia jest analiza rzeczywistych potrzeb językowych klienta i zakładane przez niego cele szkoleniowe. Zaczynamy od weryfikacji poziomu znajomości języka obcego pracowników w oparciu o specjalistyczne testy językowe w formie pisemnej i ustnej. Wyniki audytu i analizy potrzeb stanowią podstawę do opracowania autorskiego programu szkolenia, definiującego cele i treści nauczania, podziału słuchaczy na grupy i doboru materiałów dydaktycznych.

Jakość szkoleń

Szkoła BELT w Szczecinie znana jest z wysokiego poziomu nauczania. Na tę opinię zasłużyliśmy sobie dzięki bezkompromisowemu podejściu do spraw akademickich, znajdującemu odzwierciedlenie w Kodeksie Szkoły BELT. Jego zasady zostały sformułowane w oparciu o blisko 20 lat doświadczeń naszej kadry w prowadzeniu szkoleń językowych a ich przestrzeganie gwarantuje naszym słuchaczom i klientom najwyższą jakość nauczania i językowego treningu.

Nasz zespół

Bardzo ważną rolę podczas szkolenia odgrywa dobór nauczycieli i trenerów. Niezależnie od tego czy są to obywatele polscy czy obcokrajowcy, wszyscy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności metodyczne. Dlatego w naszym przypadku dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz certyfikatowe uprawnienia do nauczania języków obcych to niezbędne minimum.

Nauczyciele i trenerzy pracujący w szkole BELT nieustannie rozwijają swoje umiejętności pedagogiczne. Służy temu regularny system szkoleń wewnętrznych i hospitacji. Stanowi to motywację do starannego starannie planowania i efektywnego nauczania.

Dodatkowo, system nadzoru akademickiego stosowany w szkole BELT sprawia, że zawsze pracują oni pod okiem doświadczonego dyrektora naukowego, który odpowiada za rezultaty ich pracy.

Również stosowane przez nauczycieli metody nauczania oraz pomoce i materiały dydaktyczne muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy i oczekiwań klienta korporacyjnego

Skontaktuj się z nami!

Share This