Seminaria i warsztaty specjalistyczne

BELT Corporate organizuje intensywne seminaria i warsztaty specjalistyczne, poświęcone wybranym zagadnieniom językowym taki jak:

 • techniki tłumaczeniowe
 • korespondencja handlowa i służbowa
 • dokumenty i sprawozdawczość finansowa
 • międzynarodowe standardy księgowości
 • audyty i strategie finansowe
 • fundusze inwestycyjne i ocena ryzyka
 • ubezpieczenia
 • pisanie sprawozdań
 • prowadzenie zebrań
 • prowadzenie negocjacji
 • prezentacja firmy i profilu działalności
 • obsługa klienta w biurze
 • marketing i sprzedaż
 • monitorowane sytuacji konfliktowych
 • rekrutacja pracowników.

 

Szkolenia Total Immersion

Formuła szkoleniowa Total Immersion — całkowitego zanurzenia w języku obcym — to wyjątkowo skuteczna i efektywna forma przyswajania języka obcego, szczególnie adresowana do tych słuchaczy, którzy:

 • w krótkim czasie muszą poczynić znaczne postępu w nauce
 • nie mogą ze względu na obowiązki służbowe brać udziału w długofalowym szkoleniu
 • przygotowują się do wyjazdu do pracy zagranicznym oddziale korporacji czy na stypendium lub konferencję.

Program i zakres szkolenia jest ściśle dopasowany do potrzeb uczestników. Szkolenie prowadzone jest w systemie zajęć indywidualnych lub w małych starannie dobranych grupach. Na zajęciach słuchacze posługują się wyłącznie językiem obcym; dotyczy to także przerw i posiłków.

Intensywność szkolenia zależy od potrzeb klienta. Rekomenduje się od 4 do 8 godzin dziennie, moduły minimum 5 dni; minimalna liczna godzin szkolenia wynosi 20.

 

Szkolenia indywidualne online na żywo

Szkolenia te adresowane są do osób, którym obowiązki nie pozwalają na systematyczne uczęszczania na zajęcia w firmie lub szkole językowej.

Formuła zajęć 1:1 online na żywo z nauczycielem pozwala na realizację indywidualnego programu według elastycznego harmonogramu, uwzględniającego możliwości czasowe słuchacza.

 

Skontaktuj się z nami!

Share This