Szkolenie Blended Learning

Połączenie możliwości elektronicznego przekazu z bezpośrednim kontaktem i pracą z trenerem

Szkolenia Blended Learning

Blended learning jest unikatową formułą szkoleniową, która łączy w sobie następujące elementy:

 • monitorowane przez nauczyciela nauczanie on-line (e-learning)
 • samodzielną pracę słuchacza on-line (e-learning)
 • zajęcia z nauczycielem wspomagające program on-line

Blended learning jest połączeniem zastosowania w praktyce dobrodziejstw elektronicznego przekazu z bezpośrednim kontaktem i pracą z nauczycielem. Daje ono dużą swobodę słuchaczowi w zakresie organizacji szkolenia, jego intensywności i pozwala elastycznie dysponować czasem. Umożliwia naukę w podróży czy w hotelu o dowolnie wybranej porze. Praca słuchacza jest monitorowana przez nauczyciela i wzbogacana zajęciami typu face-to-face.

Korzyści dla Klienta:

 • możliwość dostosowania tempa i toku szkolenia do trybu pracy Klienta
 • optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę
 • szybkie postępy w przyswajaniu języka
 • skrócenie czasu szkolenia
 • redukcja kosztu szkolenia przy zwiększonej jego efektywności
 • ciągłe monitorowanie procesu szkolenia i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb Klienta
 • efektywne połączenie samodzielnego kształcenia z zajęciami z nauczycielem
 • program szkolenia dostosowany do potrzeb językowych i zawodowych Klienta
 • program i materiały szkoleniowe dostosowane do strategii uczenia się Klienta

Dla szkoleń typu Blended Learning z języka angielskiego oferujemy BELT English Campus:

 • bazę interaktywnych materiałów szkoleniowych na wszystkich poziomach zaawansowania,
 • system narzędzi umożliwiających dobieranie materiałów pod względem poziomu zaawansowania, potrzeb słuchaczy i celu szkolenia,
 • markbook czyli system monitorowania przez nauczyciela pracy słuchacza i czynionych postępów w nauce.

Baza materiałów składa się z:

 • ćwiczeń gramatycznych (grammar reference units)
 • ćwiczeń ma rozumienie ze słuchu (listening activities)
 • ćwiczeń na doskonalenie wymowy (pronunciation activities)
 • ćwiczeń rozwijających i poszerzających słownictwo (vocabulary activities)
 • materiałów zakresu Business English
 • interaktywnych gier
 • testów sprawdzających stopień opanowania materiału
 • ćwiczeń przygotowujących do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE, BEC i IELTS
 • oryginalnych artykułów z prasy angielskojęzycznej
 • web projects

Materiały z bazy BELT English Campus są starannie dobierane i uwzględniają potrzeby szkolenia i życzenia słuchaczy. Na ich podstawie tworzony jest autorski program nauczania.

Share This