Kurs pisania w języku obcym

Kurs przeznaczony dla osób, których życie zawodowe wymaga umiejętności prowadzenia korespondencji w języku angielskim lub niemieckim, sporządzania dokumentacji i redagowania raportów. Program szkolenia obejmuje rozwijanie następujących umiejętności:

  • redagowanie krótkich notatek służbowych
  • korzystanie z poczty elektronicznej
  • sporządzanie ofert
  • formułowanie zapytań ofertowych
  • redagowanie dokumentacji
  • pisanie raportów

Grupa docelowa: pracownicy biurowi, średnia kadra menedżerska, specjaliści różnych branż

Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe

Poziomy zaawansowania: B1, B2, C1

Skontaktuj się z nami!

Share This