Szkolenia konwersacyjne

Zajęcia konwersacyjne dla osób, które opanowały już gramatykę i słownictwo w stopniu wymaganym do skutecznego komunikowania się. Tematyka zajęć jest każdorazowo dostosowywana do wymagań klienta i może obejmować zagadnienia takie jak:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja kadr
  • marketing, reklama, promocja, PR
  • sprzedaż
  • logistyka
  • kontakty międzynarodowe
  • praca w zespole

Dodatkowo słuchacze doskonalą umiejętność poprawnej wymowy brytyjskiej, amerykańskiej lub niemieckiej.

Grupa docelowa: średnia i wyższa kadra menedżerska, specjaliści różnych branż

Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe

Poziomy zaawansowania: B2, C1, C2

Skontaktuj się z nami!

Share This